Dấu vết của mẹ

Translator: Nguyễn Thị Thanh Thư

Published by: Phuong Nam Book 2008


„Dấu vết của mẹ” mang đến một hình dung về thế hệ trẻ, một thế hệ lạc loài của một xã hội đang đổi thay. Những vấn đề của Anna là những vấn đề chung của con người, dù nó ở Ba Lan hay Việt Nam. 

More

Dấu vết của mẹ